Privacy and policy

Privacystatement Mango Ice News

Mango Ice News verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Mango Ice News. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heeft u vragen over dit privacy statement? Dan kunt u daarover contact opnemen met ons opnemen via [email protected]

1. Wat bedoelt Mango Ice News met het verwerken van persoonsgegevens?
Dit privacy statement gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekenen deze woorden?

Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam en email adres. Gegevens van een rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Verwerken
Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die:

  • onze site bezoeken
  • zich inschrijven voor de nieuwsbrief
  • wij een nieuwsbrief sturen
  • contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via e-mail
  • abonnee worden

2. Hoe komt Mango Ice News aan uw persoonsgegevens?
Wij ontvangen jouw gegevens omdat jij deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld omdat je jouw e-mailadres achterlaat omdat jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Ook plaatsen wij of derden met toestemming van jou sommige cookies die persoonsgegevens verwerken. Welke dat zijn kun je lezen in ons cookiestatement.

3. Wat zijn de doelen en de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door Mango Ice News?
Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Doelen
Om jou goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren wij voortdurend. Dit doen wij voor onszelf en soms ook voor andere partijen.
Bij het analyseren van jouw bezoek aan onze website verwerken wij gegevens. Dit doen wij om onze website te verbeteren.
Wij doen ook onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Zo kunnen wij je vragen wat je van onze website vindt. Je hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek. Dat is dus op vrijwillige basis.
Wij gebruiken voor het verwerken van jouw gegevens voor dit doel soms andere partijen. Bijvoorbeeld om te meten of bij je na te vragen op welke manier wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze andere partijen handelen dan in opdracht van Mango Ice.
Wij verwerken jouw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen je ook om toestemming vragen om jouw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken.

Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. Wij maken hierbij gebruik van gegevens die wij van je hebben, zoals klikgedrag op onze website.
Wij kunnen jouw gegevens gebruiken om je te informeren over een product dat mogelijk interessant voor je is. Een paar voorbeelden: bijvoorbeeld als wij een specifiek product of dienst willen lanceren gericht op fotografen met een bepaald specialisme waarbij we je via mail of de nieuwsbrief informeren.
Ook maken wij eventueel gebruik van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep. Wij laten weten voor welke doelgroep of soort profiel onze advertentie bestemd is. De adverteerder plaatst de advertentie dan bij de mensen die in die doelgroep vallen of aan dat profiel voldoen. Hierbij delen wij nooit gegevens van individuele klanten met zo’n adverteerder.
Wil je niet dat wij jouw gegevens gebruiken voor ‘direct marketing’ ? Dan kun jij je afmelden voor de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar [email protected]

Grondslagen
Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen ook uw toestemming vragen om uw gegevens voor promotie- en marketing te verwerken.

4. Hoe lang bewaart Mango Ice News jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan wij deze nodig hebben voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld of de doelen waarvoor wij deze hergebruiken. Mango Ice News hanteert een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang wij gegevens bewaren. Als jij je afmeldt voor de nieuwsbrief dan bewaren we jouw gegevens 6 maanden na uitschrijving.

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hiervoor omschreven, kunnen wij de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.

5. Wie heeft binnen Mango Ice News toegang tot jouw gegevens?
Binnen Mango Ice News hebben alleen personen toegang tot jouw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

6. Gebruikt Mango Ice News persoonsgegevens ook voor andere doelen?
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij ze gekregen hebben? Dan mogen wij dat wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat.
Is er onvoldoende verwantschap tussen het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en het nieuwe doel? Dan vragen wij je om toestemming.
Jij kunt jouw toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar [email protected]

7. Neemt Mango Ice News automatische besluiten over mij?
Automatische besluiten zijn beslissingen over jou die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Mango Ice News mag van de wet gebruik maken van geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering. Maar daar gelden wel bepaalde regels voor. Op dit moment maakt Mango Ice News geen gebruik van volledig automatische besluitvorming.

8. Geeft Mango Ice News jouw persoonsgegevens aan anderen door?
Soms schakelen wij andere partijen/zakelijke partners in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een externe partij die voor ons een klantmailing verzorgt en jouw naam en adresgegevens hiervoor nodig heeft. Of partijen die voor ons de hosting en beheer van de website doen.
Deze partijen moeten eerst door ons voldoende betrouwbaar worden geacht. Wij kunnen alleen andere partijen inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden.
Daarnaast kan deze andere partij alleen onze opdracht krijgen als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met andere partijen die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten.

9. Welke rechten heb jij bij Mango Ice News?

a. recht op informatie
Met dit privacy statement informeert Mango Ice News je over wat zij doet met jouw gegevens. Soms geven wij meer of andere informatie. Ook als er andere redenen zijn om jou naast het privacy statement te informeren, zullen wij dat doen. Wij kunnen dat doen door middel van een email of op een andere door ons gekozen wijze.

b. recht op inzage en rectificatie
Via [email protected] kun je ons vragen of en welke gegevens wij van je verwerken. Is dat het geval, dan kunnen wij jou inzage geven in de gegevens die wij van jou hebben verwerkt. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kun je ons via [email protected] vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

c. recht op gegevenswissing
Je kunt ons via [email protected] vragen om gegevens die wij van jou hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw gegevens. Ook moet jouw belang gaan boven het belang van Mango Ice News om de gegevens te verwerken.

d. recht op beperking
Je kunt ons via [email protected] vragen de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te beperken. Dat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

e. recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht ons via [email protected] te vragen om gegevens die jij in het kader van contact, bezoek of de nieuwsbrief met ons of met jouw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraag jij om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

f. recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang
Verwerken wij jouw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kun je daar bezwaar tegen maken. Wij zullen dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of jouw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als jouw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten je gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

g. recht van bezwaar tegen direct marketing
Je hebt het recht ons via [email protected] te vragen jouw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat jouw bezwaar alleen ziet op benadering via een specifiek kanaal. Wij zullen er dan voor zorgen dat je niet langer wordt benaderd via dat betreffende kanaal.
Heb je één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan zullen wij zo’n verzoek binnen één maand nadat wij dit verzoek hebben ontvangen beantwoorden.
Wij kunnen je vragen jouw verzoek om inzage verder te preciseren. In zeer specifieke gevallen, kunnen wij de termijn waar binnen wij reageren verlengen tot maximaal drie maanden. We houden je dan op de hoogte over de voortgang van jouw verzoek.
Wij kunnen jou vragen je te identificeren als je bij ons een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage en dataportabiliteit willen wij zeker weten dat wij jouw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wij vragen je dan bijvoorbeeld om jouw identiteit kenbaar te maken en door ons te laten controleren.
Het kan zijn dat wij niet aan jouw verzoek tegemoet komen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat wij een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van Mango Ice News of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten wij je dat ook weten.
Passen wij jouw gegevens aan? Of wissen wij jouw gegevens op jouw verzoek? Dan zullen wij je dat laten weten. En daar waar mogelijk ook de ontvangers van jouw gegevens hierover informeren.

10. Kan Mango Ice News dit privacy statement wijzigen?
Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan jou kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op www.mango-ice.nu.